Velkommen!

Her lidt blandet om mig! Du er velkommen til at kigge omkring, og du kan også skrive eller ringe til mig — se nederst. Hej, Henrik Zilstorff

Velkommen!

Her lidt blandet om mig! Du er velkommen til at kigge omkring, og du kan også skrive eller ringe til mig — se nederst. Hej, Henrik Zilstorff

Velkommen!

Her lidt blandet om mig! Du er velkommen til at kigge omkring, og du kan også skrive eller ringe til mig — se nederst. Hej, Henrik Zilstorff

Min familie

Jeg er gift og far til tre. Vi bor i det nordlige Aarhus. Er vi ikke der, kan det være, vi er i vores sommerhus på Askevej 3 i Djursland.

Karate

I 2016 startede min mellemste datter til karate, jeg var med på sidelinjen og blev opfordret til at prøve det. Det tændte en gnist! Jeg har altid været klar på nye udfordringer, og det at lære et nyt sprog, denne gang et sprog som hele kroppen skal lære at bruge. Karate giver også god smidighed og koncentration. Jeg træner nu karate flere gange hver uge.

Jeg kan også godt lide bjergbestigning, ski og off-road-motorcykelture, men det er ikke hver uge.

Web

Internettet er en integreret del af verden. Når vi med smartphonen scanner en qr-kode i butikken og sekundet efter læser alt om produktet, så oplever vi nutiden og fremtiden på en gang! Enhver overordnet kommunikation og profilering skal afspejles i den webprofil en organisation har.

Som en del af kommunikation og branding har jeg arbejdet med online profilering af organisationer siden dengang, hvor man uploadede et website over et modem. Nu er standarden CMS og responsivt design. Jeg er arbejder med WordPress og Joomla. Det kan ikke siges tydeligt nok, folk gider ikke lange menuer og firkantede opdelinger. De vil have brugervenlighed og fryd for øjet.

Kommuni­kation og bran­ding

Kommunikation indadtil som udadtil, samt branding af løsninger og produkter i bredeste forstand er kernen i mange af de opgaver jeg har, nu som før. Det gælder om at afstikke mål, kommunikere det internt og eksternt. Derved kan man profilere, overbevise, sælge, hvad enten det er idéer, løsninger eller produktserier og brands.

I en mere og mere forbundet verden – både lokalt i Danmark og i den videre verden – gælder det desto mere om at få kommunikeret ud og brandet ens særlige kvaliteter. Jeg er så heldig, at jeg har haft mulighed for at arbejde med kommunikation og branding i adskillige sammenhænge. Jeg er altid klar til nye udfordringer.

Organi­sa­tions­ud­vik­ling

Organisationsudvikling handler om sammen at afstikke mål og så ændre rammerne, så alle kan bidrage til at organisationen får succes. Det er min erfaring, at organisationsudvikling med fordel kan være en forsat process med forskellige faser og mål.

Projektstyring og ledelse

Projektstyring og ledelse er to områder, hvor der sker rigtigt meget i disse år. Selv har jeg arbejdet med det på nær sagt alle planer i mange år. For mig består projektstyring og ledelse ikke i topstyring. Det består derimod i det at koordinere processer der inddrager og fremmer selvledelse og teamwork. Kunsten at lede er således ikke primært at styre gennem hierarkier, men gennem teamwork. På samme vis er projektstyring både teamwork, og styringen af, hvad der skal teamworkes omkring og på hvilke måder. Thi, uden at den overordnede process styres, er der heller ikke noget at teamworke omkring.

Jeg valgte 'opensource leadership' som fokus for min ledelsesuddannelse i 2011 og kunne koble min erfaringsbase derpå. Opensource ledelse handler i høj grad om at dele viden i organisationer, og det er ikke et spørgsmål om enten-eller, men et om at finde de rette måder at gøre det i den specifikke situation. 'Rolling wave planning' – eller fortløbende projektstyring og planlægning – er både praktisk og tidsvarende, både til korte og lange projektforløb. Derfor gjorde jeg det til fokusset for min projektstyringsuddannelse i 2009.

Antropologi

Antropologi er min basisuddannelse. Antropologi er en humanistisk videnskab, hvor man arbejder med kultur og samfund i et sammenlignende perspektiv. Det handler om, hvordan vi forstår os selv og interagerer med og forstår andre mennesker og organisationer. Undervejs i studiet i 1990'erne var jeg også scholarstipendiat og udførte både et feltarbejde og en forskningspraktik i Tanzania.

Derefter fik chancen jeg for at praktisere min kunnen i syv år i træk i forskellige organisationer i Tanzania. Jeg udførte endnu et feltarbejde og tilbage i Danmark færdiggjorde jeg afhandling herom og et kandidatspeciale i 2009.

Siden har jeg anvendt min antropologiske faglighed i flere sammenhænge i Danmark.